ข่าว : เชิญชวนประชาชนรับบริการฉีดวัคซีน

รายละเอียด  : จังหวัดตรังขอเชิญพี่น้องตรังทุกท่าน เข้ารับการบริการฉีดวัคซีน
     
โควิด 19 เพื่อป้องกันตัวท่านและบุคคลในครอบครัวผู้แจ้งข่าว : เทศบาลตำบลห้วยนาง ประกาศเมื่อ :