ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
18 ม.ค. 2565
2 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
13 ม.ค. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส4 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
23 พ.ย. 2564
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งผักไห่ บ้านพรุพรี หมู่ที่5 ตำบลห้วยนาง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
28 ต.ค. 2564
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
28 ต.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่2,หมู่ที่7 ตำบลห้วยนาง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
04 ต.ค. 2564
7 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ 96-014 สายทุ่งผักไห่ บ้านพรุพรี หมู่ที่5 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
15 ก.ย. 2564
8 ราคากลางโครงการขยายท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่2,หมู่ที่7 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
15 ก.ย. 2564
9 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
27 ส.ค. 2564
10 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
13 ส.ค. 2564
11 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส1 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
12 พ.ค. 2564
12 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส2 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
12 พ.ค. 2564
13 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
12 พ.ค. 2564
14 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
17 ก.พ. 2564
15 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
349
09 พ.ย. 2563
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
406
07 ส.ค. 2563
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายควนไสบุก-ด่านตะเคียน(ตอน 2) หมู่ที่7,3 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
403
05 มิ.ย. 2563
18 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายควนไสบุก-ด่านตะเคียน (ตอน2) หมู่ที่7,หมู่ที่3 ตำบลห้วยนาง ดาวน์โหลดเอกสาร
447
14 พ.ค. 2563
19 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนไสบุก-ด่านตะเคียน (ตอน2) หมู่ที่7,หมู่ที่3ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
415
05 พ.ค. 2563
20 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนไสบุก-ด่านตะเคียน (ตอน2) หมู่ที่7,หมู่ที่3 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
419
03 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5