ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
24 ม.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมและขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
23 ธ.ค. 2564
3 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
29 พ.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์จัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับสำหรับลอยกระทงประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
18 พ.ย. 2564
5 แจ้งงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวและงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 17 พ.ย. 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
16 พ.ย. 2564
6 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยนาง ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม และการใช้น้ำประปา พ.ศ...... ดาวน์โหลดเอกสาร
69
02 พ.ย. 2564
7 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยนาง เรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติตำบลห้วยนาง ว่าด้วยการเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมและกาารใช้น้ำประปา พ.ศ.... ดาวน์โหลดเอกสาร
36
02 พ.ย. 2564
8 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยนาง ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม และการใช้น้ำประปา พ.ศ..... ดาวน์โหลดเอกสาร
32
02 พ.ย. 2564
9 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลห้วยนางการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
05 ต.ค. 2564
10 แจ้งการงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวและงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
61
29 ก.ย. 2564
11 ขอเชิญร่วมกิจกรรมประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
22 ก.ย. 2564
12 แจ้งการงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวและงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
44
20 ก.ย. 2564
13 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
20 ก.ย. 2564
14 แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 "รู้จักใช้จริง ชุดตรวจโควิด Antigen test kit ด้วยตนเอง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
15 ก.ย. 2564
15 แจ้งการงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวและงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
56
06 ก.ย. 2564
16 การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
06 ก.ย. 2564
17 แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวและงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
65
23 ส.ค. 2564
18 ประกาศกำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
20 ส.ค. 2564
19 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุม และขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
09 ส.ค. 2564
20 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยนาง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
80
30 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13