ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
  รายละเอียด :

 ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 26 คน