ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งการงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวและงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
  รายละเอียด :

 แจ้งงดจ่ายน้ำประปา ม. 8 ชั่วคราว 

 
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงและเสาไฟฟ้าแรงต่ำออกจากแนวเขตทางหลวงเพื่อขยายผิวจราจร โดยงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวดังนี้
##วันที่ 21 ก.ย. 2564  และวันที่ 28 ก.ย. 2564
*ตั้งแต่ปากทางบ้านยูงงาม ม.5 ถึง ปลายสาย  เวลา 09:00 - 15:00 น. 
 
ดังนั้น ทต.ห้วยนาง จึงไม่สามารถผลิตน้ำประปา ม. 8  ได้ตามวันเวลาดังกล่าว จึงแจ้งมายังผู้ใช้น้ำประปา ม. 8  (ประกอบด้วย ม.5 บางส่วน , ม.8 บางส่วน) โปรดช่วยเปิดสำรองน้ำประปาไว้ด้วย
 
หากการไฟฟ้าฯจ่ายกระแสไฟฟ้า ทาง ทต.ห้วยนาง จะผลิตน้ำประปาและจ่ายน้ำประปาโดยทันที
 
 จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
 
ติดต่อสอบถาม  กองช่าง ทต.ห้วยนาง
 
075-294112

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 27 คน