ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งการงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวและงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
  รายละเอียด :

  แจ้งงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 8 และ 11 ก.ย. 64
     
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง โดยงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวดังนี้
     
# วันที่ 8 ก.ย. 2564
     
ตั้งแต่ ตรงข้าม บจก. วู้ดเวอร์คยูไนเต็ด ถึง บจก. กรีนริเวอร์พาเนล ตรัง ประเทศไทย ฝั่งขวาทั้งหมด เวลา 08:30 - 17:00 น.
     
##วันที่ 11 ก.ย. 2564
     
*ตั้งแต่ป้อมตำรวจทางหลวงศาลาพันดำ ถึง บ้านไร่ใหญ่ ฝั่งซ้ายมือรวมไลน์แยกทั้งหมด เวลา 09:00 - 16:00 น.
     
**ตั้งแต่ ตรงข้าม บจก. วู้ดเวอร์คยูไนเต็ด ถึง บจก. กรีนริเวอร์พาเนล ตรัง ประเทศไทย ฝั่งขวาทั้งหมด เวลา 08:30 - 17:00 น.
     

     
ดังนั้น ทต.ห้วยนาง จึงไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ตามวันเวลาดังกล่าว จึงแจ้งมายังผู้ใช้น้ำประปาของเทศบาลทุกท่าน... โปรดช่วยเปิดสำรองน้ำประปาไว้ด้วย...
     
หากการไฟฟ้าฯจ่ายกระแสไฟฟ้า ทาง ทต.ห้วยนาง จะผลิตน้ำประปาและจ่ายน้ำประปาโดยทันที
     
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
     

     
ติดต่อสอบถาม กองช่าง ทต.ห้วยนาง
     

     
075-294112

 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน