กิจกรรม : กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะสองข้างถนน


รายละเอียด :
    

  

นายทิวัตถ์  ขวัญเมือง ปลัดเทศบาลตำบลห้วยนาง  นำข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะสองข้างถนน ตั้งแต่หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง ถึง   สามแยกบ้านนายใย  สุขเสน เพื่อความรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่เขตเทศบาลตำบลห้วยนาง ให้ดูสวยงามสะอาดตา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐ คน ปริมาณขยะในครั้งมี  จำนวน ๓๐ กิโลกรัม   แยกเป็น ๑) ขยะทั่วไป จำนวน  ๘ กก.        ๒) ขยะพลาสติก จำนวน ๕ กก.  ๓) ขวดแก้ว  จำนวน ๑๗ กก.  โดยมีนายพรชัย  สุวรรณอัมพร  นายกเทศมนตรีตำบลห้วยนาง ควบคุมการปฏิบัติงาน  

                  สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มี นางภาวนา  ศรีเทพ สนับสนุนถุงดำ  

 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2564    อ่าน 45 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**