ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนาง
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนาง มีความประสงค์จะสอบราคาปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนาง โดยมีรายละเอียดต่อเติมอาคารสำนักงาน ขนาด 3 x 10 เมตร จำนวน 4 ห้อง ปรับปรุงห้องส่วนการคลัง ต่อเติมด้านหน้า (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยนางกำหนด) ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 400 บาท ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนาง ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 178 คน